งานนิติการ

- อำนาจหน้าที่ของ สสจ. ตามกฏหมาย

- คู่มือประโยชน์ทับซ้อน

- ประกาศ สสจ. การจัดโครงสร้าง และการกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน

- รายงานสรุปผบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดประชุม

นายแพทย์ไพโรจน์  สุรัตนวนิช

ค่านิยมองค์กร

เว็บที่เกี่ยวข้อง 43/21 แฟ้ม

เว็บระบบงานอื่นๆ

เว็บแนะนำ